در جامعه ي متمدن امروزي، گاه ما انسان ها به حدي درگير روزمرگي ها و مشغله هاي دنياي شلوغ مدرنمان ميشويم که از حقايق وجوديمان روزبه روز دورتر و دورتر مي شويم و گاه يادمان ميرود شاکر نعمت هايي باشيم که شايد براي ديگري يک آرزوست... شب ها با چنان آرامش و اطميناني سر بر بالين مي نهيم که گويي گردونه ي زندگي هماره بر وفق مراد خواهد گشت... اما بياييد نگاهي متفاوت تر به زندگي داشته باشيم،به سادگي از کنار آدم ها عبور نکنيم...

ادامه...

همشاگردی سلام

همشاگردی سلام
مقدار پیشرفت طرح:
0%
نام کاربری:
رمز عبور:
ورود
رمز را فراموش کردید؟