در جامعه ي متمدن امروزي، گاه ما انسان ها به حدي درگير روزمرگي ها و مشغله هاي دنياي شلوغ مدرنمان ميشويم که از حقايق وجوديمان روزبه روز دورتر و دورتر مي شويم و گاه يادمان ميرود شاکر نعمت هايي باشيم که شايد براي ديگري يک آرزوست... شب ها با چنان آرامش و اطميناني سر بر بالين مي نهيم که گويي گردونه ي زندگي هماره بر وفق مراد خواهد گشت... اما بياييد نگاهي متفاوت تر به زندگي داشته باشيم،به سادگي از کنار آدم ها عبور نکنيم...

ادامه...
نام کاربری:
رمز عبور:
ورود
نام کاربری/رمز عبور صحیح نمی باشد.
رمز را فراموش کردید؟